www.ristila.com -> MINÄ -> OPINNOT

JOHDANTO    |    YHTEYSTIEDOT    |    IRIDIUM-OHJE    |    RETRO    |    OPINNOT    |    CV
 

Tällä sivulla myös:
Lähihoitajan tutkintoon lukemiani kirjoja
Kehitysvammaisuuteen liittyvää kirjallisuutta
Esimiestyöhön liittyvää kirjallisuutta
Yrittämiseen liittyvää kirjallisuutta

Lähihoitaja- ja yrittäjäopintoja

Vuoden 2008 lopulla päätin vaihtaa alaa ja irtisanouduin Nokiasta. Uusi työ on lähihoitajan käytännön työtä, henkilöstöpäällikön hommia sekä moninaisia yritystoimintaan liittyviä työtehtäviä.

Minä pidän lukemisesta ja luenkin ammattikirjallisuutta mieluummin liikaa kuin liian vähän. Sekaan sattuu sitten huonompia ja parempia kirjoja, ja aina olis kiva lukee vaan ne hyvät... :O)

Tänne olen koonnut lukemiani kirjoja tuttujen ja opiskelukavereiden hämmästeltäväksi. Jälleen kerran kun aloittaa jotain aivan uutta on hyvien kirjalistojen löytäminen erinomaisen hankalaa. Mikä kirja kannattasi lukea, ostaa tai lainata? Tällä sivulla on minun lyhykäisiä kommenttejani lukemistani opuksista. Toivottavasti tämä sivu helpottaa sinun painimistasi tämän saman ongelman kanssa niin lähihoitajan, esimiehen kuin yrittäjänkin kirjallisuutta etisiskellessäsi.

Kirjat ovat kullakin alueella siinä järjestyksessä kuin ne olen tullut lukeneeksi.

Tämä projekti on alussa tammikuussa 2009, mutta eiköhän tänne tule hiljalleen ihan hyviä listoja.

Kommentoida saa, mailini on webmaster@ristila.com

Lähihoitajan tutkintoon lukemiani kirjoja

Lääkehoito kotona - opas lähihoitajille Tokola Eeva, Tammi, 2006.
Huhu kertoo että tälläkin kirjalla on päästy läpi lähihoitajan lääkehoitotentistä, mutta rima on varmaan vapissut. Ohut kirja on aika raskasta luettavaa. Välillä asiaa jankataan huolella ja välillä mennään erinomaisen pintapuolisesti eteenpäin. Lääkelaskentaa ei edes sivuta. Kirja painottuu jossakin määrin kodin lääkehoitoon, mutta kaikkea lääkehoitoon liittyvää koetetaan raapaista. Hyllyssä on jo toinenkin lääkehoitokirja, toivottavasti se on parempi. Tätä en suosittele.

 

Kuntouttava lähihoito Annukka Suvikas, Leena Laurell, Pia Nordman, Edita, 2007.
Lähihoito-sarjan Kuntouttava lähihoito on hyvä oppikirja lähihoitajakoulutuksen "Kuntoutumisen tukeminen" -jaksolle. Kuntouttava lähihoito käy läpi kuntoutumisen prosessit ja erilaiset toimintaympäristöt (lapset & nuoret, kehitysvammaiset, päihdekuntoutujat, mielenterveyskuntoutujat, työikäiset kuntoutujat, vanhukset).

Modernin ajattelun mukaisesti kirjassa korostetaan niin kuntoutujaa oman kuntoutumisensa subjektina, moniammatillista yhteistyötä kuin kuntouttavaa työotettakin. Itseäni kiinnostava kehitysvammaisten kuntoutus on valitettavasti kirjan lyhin kappale.

Kokonaisuudessaan hyvä perusteos, suosittelen. Tämän jälkeen on helpompi tarttua kuntoutuksen osa-alueita syventäviin teoksiin. Yhtä ainoata oppikirjaa etsivälle tämä on varmasti hyvä valinta.

 

Autismikuntoutus Kyllikki Kerola, Saru Kujanpää, Tero Timonen, PS-Kustannus 2001.
Autismikuntoutus käsittelee autististen oireiden ja piirteiden ilmenemistä autistisen henkilön arkipäivässä, autismin aiheuttamia rajoituksia ja haasteita autistin toiminnoissa sekä autistisen henkilön kuntoutusta.

Kirja ensimmäinen puolisko on rakenteeltaan hieman sekava. Autististen oireiden koko kirjoa esitellään ensimmäisessä osassa laajasti, ja myös eri ikäisten autististen henkilöiden haasteita ja kuntoutusta käydään kirjassa läpi monipuolisesti. Sirpaletiedon määrä on musertava.

Autismikuntoutus on melkoinen keinojen ja konstien aarreaitta autistisen henkilön kanssa työtään tekevälle tai autistisen henkilön perheenjäsenelle. Kirjasta on mielenkiintoista löytää työstä tuttuja autistisia piirteitä, piirteiden taustaa sekä keinoja ja menetelmiä piirteiden aiheuttamien haasteiden voittamiseen. Kirjoittajat muistavat korostaa jokaisen autistin yksilöllisyyttä, haasteiden yksilöllistä kartoitusta ja yksilöllisten kuntoutusmenetelmien valintaa. Autismiin ensi kertaa tutustuvalle kirja saattaa kuitenkin olla pelkkä autististen piirteiden esittelysirkus, josta ei välttämättä saa otetta. Käytännön kokemus autistin käyttäytymisestä auttaa kuitenkin maallikkoakin jäsentämään kirjan monipuolista detaljitietoa.

Autismikuntoutuksen jälkimmäinen puolisko esittelee autismikuntoutuksesta tehtyjä tutkimuksia. Autismikuntoutustutkimuksen historia on verrattain lyhyt, 1960-luvulla tehdyt tutkimukset tuloksineen ovat jo pääosin vanhentuneita ja modernia autismikuntoutustutkimusta sovelletun käyttäytymisanalyysin näkökulmasta on tehty vasta 1980-luvulta lähtien. Tehdyt tutkimukset, etenkin Lovaasin työryhmän tekemät, esitellään kirjan kakkososassa. Kirjoittaja on ollut mukana vetämässä Pohjois-Karjalassa AKIVA-projektia ja käytännön tutkimuskokemus sekä tieteellinen kriittisyys leimaavatkin Timosen tekstiä. Timonen kritisoi useita tutkimuksia niin tutkimusasetelman kuin vertailevan tutkimuksenkin suhteen, mutta tilanne lienee tyypillinen vähän tutkitulle alueelle. Tehdyistä tutkimuksista voi kuitenkin vetää suuntaviivoja tulevaisuuden työlle ja tunnistaa hedelmällisiä työtapoja.

Autismikuntoutusta voi suositella autististen kanssa eläville lähimmäisille sekä autististen kanssa työskenteleville ammattilaisille. Kirja auttaa maallikkoakin ymmärtämään autistin elämän haasteita, kuntoutusmenetelmiä, käytännön kuntoutusta sekä tarjoaa teoriapohjaa autistien kuntoutuksen syvällisemmän ymmärtämisen tueksi.

 

Mieli ja terveys Riitta Heikkinen-Peltonen, Marja Innamaa, Marjut Virta, Edita, 2008.
Lähihoito-sarjan Mieli ja terveys on hyvä perusteos lähihoitajalle mielenterveydestä, mielenterveyden häiriöistä, päihdeóngelmista ja niiden kuntoutuksesta. Tuoreessa kirjassa on mukana uudet menetelmät ja työkäytännöt, ja esitys on varsin selkeä. Pääosa teksteistä on hienoa Suomen kieltä, pieni osa taas enemmän lääkärilatinaa. Eipä silti, "agonistin" merkitys löytyy nopeasti Googlella, mutta luettavuutta helpottaa jos ei tarvitse läppäriä tai sanakirjaa. Jonkinlainen sanasto tai hakemisto olisi ollut hyvä lisä.

Tämä on toinen lukemani Lähihoito-sarjan kirja, ja molemmat ovat olleet hyviä. Toivottavasti Edita pitää tason korkealla, olisi hienoa jos "Lähihoito-sarjasta" syntyisi brändi, jonka kirjat kannattaisi ostaa enempiä miettimättä.

Kokonaisuutena kirja oli kiinnostavaa luettavaa, ja selkeää esitystä oli helppo peilata omiin kokemuksiin ja tietoon. Suosittelen!

Kehitysvammaisuuteen liittyvää kirjallisuutta

Kehitysvammaisuus Markus Kaski (toim.), Anja Manninen, Pekka Mölsä, Helena Pihko, WSOY, 2001.
Tämä oli ensimmäinen kehitysvammaisuudesta lukemani kirja. Kehitysvammaisuus antaa hyvän yleiskuvan kehitysvammaisuuden muodoista ja syistä sekä lisävammoista ja sairauksista. Jälkipuolisko kirjaa kuvaa kehitysvammahuollon ja -kuntoutuksen käytäntöjä, palvelujärjestelmää sekä lainsäädäntöä Suomessa. Kehitysvammaisuutta käsitellään kirjassa varsin laajasti, joten millään osa-alueella ei päästä kovin syvälle yksittäisiin kehitysvammaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kehitysvammaisuus on mielestäni hyvä yleisteos ja hyvä valinta ensimmäiseksi kehitysvammaisuutta käsitteleväksi kirjaksi.

 

Autismikuntoutus Kyllikki Kerola, Saru Kujanpää, Tero Timonen, PS-Kustannus 2001. Kommenttini yllä lähihoitajan tutkinnon kirjoissa.

Esimiestyöhön liittyvää kirjallisuutta

Esimiestyö ongelmatilanteissa - konfliktien luomat haasteet työyhteisössä Pekka Järvinen, WSOY, 1998.
Järvisen esimiestyö-kirjasarjassa on useita mielenkiintoisia teoksia, joista käteen tarttui työelämän haasteiden vuoksi tämä nide. Kirja oli erinomaisen virkistävää luettavaa ja antoi tietopohjaa ja käytännnön vinkkejä työelämän konfliktien ratkaisemiseen. Konfliktitilanteet ovat niin esimiehelle kuin työntekijöillekin erittäin haastavia ratkottavia, eikä aihepiiristä ole kovin paljoa hyvää suomenkielistä kirjallisuutta tarjolla. Suosittelen kirjaa varauksetta esimiehen roolissa toimiville. Ongelmatilanteita tulee eteen ennemmin tai myöhemmin. Joku saattaa jopa tunnistaa työympäristössään ennen huomaamattomia ongelmia kirjan luettuaan. Työntekijänkin asemassa toimiville kirja piirtää kuvaa työyhteisön toiminnasta ja käytännöistä, mutta ihan ensimmäisenä työyhteisön toimintaan liittyvänä kirjana tätä ei työntekijän kannattane lukea.

Yrittämiseen liittyvää kirjallisuutta

Hyvästä paras Jim Collins, Talentum, 2005.
Collinsin Hyvästä paras on bestseller ympäri läntistä maailmaa. Kirja on mukaansatempaavaa luettavaa, vaikkei moista ole varmaan helppo uskoa tämän alan kirjasta. Tarina on hienosti rakennettu ja välillä sitä lukee kuin hyvää dekkaria. Kirjan sanoman voi tiivistää yhteen lauseeseen: "Hyvästä tulee paras jatkuvalla kehittämisellä." Kuten teoksen 363 sivun pituudesta voi arvailla, homma ei ole aivan noin yksinkertaista käytännössä. Kirjasta saakin paitsi todisteita menetelmien toimivuudesta myös useita käytännönläheisiä menetelmiä yrityksen kehittämiseen. Käytännönläheisyys pitää tässä yhteydessä tietenkin ymmärtää johtajien "käytännönläheisyytenä" eli tapoina (prosesseina, menetelminä, käytäntöinä) johtaa yritystä kohti yhä parempaa menestystä. Suositeltavaa luettavaa jokaiselle jolla on tulosyksikkö ja budjetti.

 

Yrityksen taloushallinto 1 Soile Tomperi, Edita, 2008.
Päätin palautella mieleen kirjanpidon perusteet ja Akateemisesta kirjakaupasta tumppuun tarttui Yrityksen taloushallinto 1. Kirja lienee kauppaopiston naisille (ja miehille) suunnattu koulukirja. Kirjanpidon perusteet ja tilinpäätös on kirjassa kerrottu varsin selkeästi, vaikken nyt mitään oikeata alan koulua käykään. Tältä pohjalta uskallan kyllä lähteä opettelemaan kirjanpito-ohjelman käyttöä ja tekemään yrityksen päivittäistä kirjanpitoa. Pitää vielä vilkaista mitä kummaa se kakkososa pitää sisällään, ehkä pitää lukea sekin.

 

Copyright © Jussi Ristilä 2009. Viimeksi päivitetty 29.3.2009.
www.ristila.com