Tähän tulee kuva - Pic will appear here

Polku seuraa metsäkoneuraa
Path follows forest machinery road

Takaisin - Back

Jussi Ristilä
www.ristila.com