Tähän tulee kuva - Pic will appear here

Aliselta Löytölammelta Latoveteen laskeva puro
A small brook flows from pond Alinen Löytölammi to lake Latovesi

Takaisin - Back

Jussi Ristilä
www.ristila.com