Tähän tulee kuva - Pic will appear here

Laiduntaminen aiheuttaa eroosiota
Herding causes erosion

Takaisin - Back

Jussi Ristilä
www.ristila.com